امروز فرهنگیان تبریز همنوا با سراسر کشور به صورت جمعی در اعتراض به قانون گریزی دولت و مجلس، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تجمع کردند. در...