رییس اداره ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی با اشاره به اینکه به علت بسته شدن پنجره نقل و انتقالات نتوانستیم بازیکنی را به جمع خودمان اضافه کنیم، گفت: با موافقت کادر فنی ۶ نفر از بازیکنان امید و جوانان به تیم بزرگسال ما اضافه شدند. به گزارش پایگاه خبری...