استاندار آذربایجان شرقی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، مهمترین چالش استان را نامتناسب بودن اختیارات و مسئولیت های مدیران، به ویژه آذربایجان شرقی دانست و گفت: استاندار نماینده عالی دولت است و باید اختیارات مقیاس استانی رئیس جمهور را داشته باشد در حالی که تهران برای همه استان ها...