نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با اشاره به بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس به علت اخلال بازار خودرو گفت: در این پرونده سه نماینده نقش داشتند که ۲ نماینده در این راستا دستگیر با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی...