طی اطلاعیه شماره ۳ از سوی ستاد مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت استخدام پیمانی زمان بندی بررسی مدارک و مستندات راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی (ماده ۲۸) سال ۱۳۹۸ سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، کار ارزیابی مدارک و مستندات،...