معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در جلسه بررسی طرح های عمرانی منطقه 8، شهرداری این منطقه را ویترین تبریز خواند و گفت: شهرداری منطقه هشت به علت واقع شدن در محدوده مرکزی و تاریخی شهر، علاوه بر شهروندان همه روزه میزبان گردشگران می باشد که رسیدگی و ساماندهی به...