استاندار آذربایجان‌شرقی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان با اشاره به گزارش دبیر این شورا مبنی‌بر پذیرش 80 هزار معتاد در مراکز بازپروری و درمان اعتیاد در طول سال 98، گفت: بی‌توجهی به مسئله اعتیاد و پیامدهای خانمان‌سوز آن، بسترهای آتی توسعه را به خطر می‌اندازد. به گزارش...