رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازار مسکن کاهش یابد و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن می‌شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، محمدرضا پورابراهیمی درخصوص طرح جدید مجلس درباره مالیات برعایدی مسکن، افزود: طرح...