تعدادی از اندیشکده‌های کشور با ارسال نامه‌ای به سران قوا اقدمات برخی ذی‌نفعان در مخالفت با طرح «افزایش ظرفیت‌ رشته‌های پزشکی» را مصداق تعارض منافع دانسته و آن را مانعی بر سر راه پیشرفت کشور قلمداد کردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از خبرگزاری فارس، تعارض منافع...