رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: قلب جوان ۳۴ ساله امروز (جمعه) از طریق اورژانس هوایی کشور از تبریز به تهران منتقل شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، فرزاد رحمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: خانواده جوان ۳۴ ساله تبریزی که دچار...