استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه زبان فارسی، زبان ملی و وحدت آفرین کشور ماست، گفت: آموزش زبان مادری نیز از حقوق تصریح شده در قانون اساسی است و بزرگان کشور نیز با تدریس آن در کنار زبان ملی، موافق هستند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، محمدرضا پورمحمدی در...