محققان دانشگاه تبریز برای اولین بار با ترکیب گیاهی NanoCur با ظرفیت دارویی علیه سرطان‌های مقاوم به دارو را تولید کردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، ، بابایی مجری این طرح و عضو هیات علمی گروه ژنتیک مولکولی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز گفت: فرمولاسیون نانویی ترکیب گیاهی کورکومین...