به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، پس از تائید کادر فنی، باشگاه تراکتور به انعقاد قرارداد با «حمزاوی اوکاچا» اقدام کرد. در تدوین قرارداد حاضر، شرایط حاکم بر محدودیت‌های ناشی از تحریم کشور در زمینه‌ نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده و با توجه به سیاست‌های پیشگیرانه در...