رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز، با بیان اینکه گرفتن پول برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ تازگی دارد، گفت: شورا و شهرداری نباید اجازه بدهد این رفتار در شهرداری باب شده و جلوی این اقدام باید از همین حالا گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی...