فرماندار شهرستان اسکو در جلسه کارگروه گردشگری و ستاد خدمات سفر شهرستان اسکو از ایجاد باغ سلامت در این شهر خبر داد و گفت:با توجه به پتانسیل‌های امنیتی و قرارگرفتن اسکو در مسیر توریستی، محلی به وسعت ۸هزار متر مربع در محله فسقندیس جانمایی شده تا طرح باغ سلامت در...