رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سمینار تخصصی تبیین مفهوم بافت تاریخی و ضوابط فنی و حقوقی حاکم بر آن،  با اشاره به لزوم حفظ هویت فرهنگی شهر با صیانت از بافت های تاریخی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از بهترین امکان‌ها برای...