فرماندار ویژه مرند در جلسه حفاظت از منابع آب این شهرستان با تاکید بر مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و آب شرب گفت: ضروری است الگوی مصرف کشت در برنامه جهاد کشاورزی قرار گرفته و توجه بیشتری به آن صورت گیرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، داود...