وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی مدیران رسانه با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی کشور، گفت: برنامه‌ای در قالب ۹ محور برای تحول در صنعت خودرو داریم که همه چالش‌ها و راهکار‌های آن را در بر می‌گیرد و این برنامه به زودی منتشر می‌شود. به گزارش پایگاه...