رئیس دانشگاه تهران ظهر امروز در بیست و چهارمین نشست روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور، با تاکید بر اینکه ظرفیت دانشگاه‌ها باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، گفت: امروزه به کمک دانشگاهیان می‌توان بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کشور را حل کرد که در گذشته از این ظرفیت کمتر استفاده...