معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت از بسیار خطرناک بودن امیکرون برای افرادی که واکسن نزده و یا بیماری زمینه ای و نقص ایمنی دارند خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، فروزان فر با بیان اینکه مردم نباید سهل انگاری کنند، افزود: دوز سوم واکسیناسیون کرونا در برابر...