مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: امسال نسبت به سال ۹۷، تعداد مقرری‌بگیر بیکاری کاهش یافته است به‌طوریکه ۱۹ هزار و ۹۶۵ نفر در اسفند سال گذشته مقرری بگیر داشتیم ولی الان این میزان به ۱۱ هزار و ۸۶۵ نفر تبدیل شده است که ۱۷۰ میلیارد تومان مقرری بیکاری برای آنها...