پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان؛ دروازه ای به روی حقایق/ سوژه های خبری و عکاسی خود را با ما در میان بگذارید

۰۹ / ۰۷ / ۱۴۰۱
Asia/Tehran 21:26

تأمین اجتماعی

امکان درخواست غیرحضوری تعویض دفاتر درمانی تأمین اجتماعی فراهم شده است

در جهت تسهیل امور و صرفه جویی در وقت مراجعین، امکان درخواست الکترونیکی تعویض دفاتر درمانی تأمین اجتماعی فراهم شده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اعلام این خبر، افزایش سطوح دسترسی...

02:00

بازنشسته، همسر بازمانده و از کارافتاده نمونه تأمین اجتماعی انتخاب می شوند

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی از انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و از کارافتاده نمونه تأمین اجتماعی در آستانه 25 ذی الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، جعفر سمساری با اعلام این خبر گفت: روز 25 ذی الحجه در تقویم رسمی کشور،...

01:19