رئیس کمیته فرهنگی مجمع مشورتی آذربایجان‌شرقی، وضعیت مقبرةالشعرا را تاراج آبرو، حیثیت و اعتقادات ایران و آذربایجان خواند و گفت: مجموعه‌ای با این عظمت را چنان کوبیده‌اند که معلوم نیست چطور می‌خواهند جمع کنند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، علی‌اصغر شعردوست، از ملازمان نزدیک استاد شهریار و از چهره‌های...