در جهت تسهیل امور و صرفه جویی در وقت مراجعین، امکان درخواست الکترونیکی تعویض دفاتر درمانی تأمین اجتماعی فراهم شده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اعلام این خبر، افزایش سطوح دسترسی...