دبیر علمی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری پنج پانل تخصصی و سه نشست جنبی در موضوعات ایمنی ترافیک در این کنفرانس خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، همایون صادقی بازرگان، گفت: در این کنفرانس پانل تخصصی زیرساخت...