پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم و اخذ درخواست کفالت و بازرسی؛ خدمات غیرحضوری جدیدی هستند که سازمان تأمین اجتماعی از امروز در دسترس مردم قرار داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از پایگاه اطلاه رسانی سازمان تأمین اجتماعی، با سه خدمتی که امروز رونمایی...