روبرت لواندوفسکی مرد سال فیفا در سال گذشته در مصاحبه ای با توتو اسپورت، در پاسخ به سوالی در ارتباط با احتمال بازی در سری آ، گفت: « بازی در ایتالیا؟ نمی توانم در مورد مساله ای هنوز نامشخص است اظهارنظر کنم ولی همیشه حس خوبی به فوتبال ایتالیا داشته...