در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، به‌سبب انتشار یک مصاحبه در شماره روز گذشته (یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹)، حکم به توقیف موقت روزنامه جهان صنعت داده شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، روزنامه جهان صنعت روز گذشته در صفحه جامعه خود گزارشی با موضوع کرونا و با عنوان «به...