مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت:با وجود خالی شدن 377 روستا از سکنه در سال های اخیر هم اکنون روند مهاجرت معکوس به روستاها در سطح استان آغاز شده و از طرح های بوم گردی استقبال خوبی به عمل آمده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی...