به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، براساس گفته سازمان امور مالیاتی، شهروندان می توانند با تماس شماره ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار این سازمان قرار دهند. محمود علیزاده افزود: در حال حاضر بسیاری از مردم در تماس با سازمان امور مالیاتی اطلاعات و خانه‌های خالی را گزارش می‌کنند....