مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی در هشتمین جلسه شورای سالمندان استان،  با اشاره به اینکه تنها 1.5 درصد از جمعیت سالمند استان در مراکز نگهداری پذیرش شده اند، گفت: این رقم مایه دلگرمی است و نشان می دهد روابط اجتماعی و خانوادگی در استان گرم و صمیمی...