اعضای کمیسیون تلفیق با اخذ مالیات از خودروهای لوکس در سال آینده موافقت کردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز، بیان داشت: موضوع دیگر بحث اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس بود که مخالفان...