مدیرکل امور روستایی استاندار آذربایجان‎شرقی در نشست شورای برنامه‎ریزی استان از وضعیت نامطلوب سرانه ورزش روستایی استان انتقاد کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، تقی کرمی با بیان اینکه سرانه ورزش روستایی استان 0.7 متر مربع و این رقم برای کشور 1.2 متر مربع است، افزود: وضعیت آذربایجان‎شرقی در...