اطلاعات ارسال‌ شده از ایستگاه‌های هواشناسی در شهرهای مختلف به سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز ۱۳ دی‌ماه  ۹۸ جزیره خارک با ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرمترین نقطه و شهرستان زنجان با ۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر امروز سردترین نقطه کشور است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، اطلاعات ارسال‌ شده...