فرمانده کل سپاه در سفر به آذربایجان شرقی و در بازدید از مرزهای شمال این استان، با تاکید بر اینکه بر مرزهای کشور اشراف،اقتدار و امنیت کامل داریم، گفت: برای عبور از دیوار بلند آرزوها و رویاهای دشمن ،فرمولی جز تکیه بر توان ملی و ظرفیت های داخلی نداریم. به...