نخستین باردردانشگاه مراغه به گفته معاون آموزشی این دانشگاه، دانشجویان در پنج رشته براساس سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، محمد مهدی زاده افزود: از مهر ماه امسال در رشته‌های ریاضی کاربردی، شیمی محض، مهندسی باغبانی، مهندسی خاک و ژنتیک گیاهی به صورت روزانه و شبانه...