مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها و دستگاه‌های مسئول برای شتاب بخشی به سوادآموزی استان استفاده می کنیم گفت:در این راستا برخی ادارات هم برای رسیدن به این هدف مهم اعلام آمادگی کردند. به گزارش...