مدیرعامل شرکت سهامی عام سیمان صوفیان با اشاره به تحریم های ظالمانه کشورمان از سوی امریکا و غربی ها، از تولید روزانه 70 هزارتنی سیمان در این شرکت خبر داد و گفت: در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 330درصد افزایش سود خالص داشته باشیم که...