کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ضربه‌ای جدید به شرکت‌های چینی هواوی و زدتی‌ای زده و هر دوی آنها تهدیدات امنیت ملی اعلام کرده است. FCC در بیانیه‌ای رسمی که منتشر کرده است، گفته است که صندوق خدمات جهانی آن برای خرید یا به شکلی دیگر پشتیبانی از هرگونه خدمات یا سخت‌افزار...