بر اساس ارزیابی‌هایی که معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز از عملکرد بودجه عمرانی مناطق و سازمان‌ها تا پایان دیماه انجام داده شهرداری منطقه ۵ رتبه اول را کسب کرده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان،این مطلب را میر علی اصغر نساج معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز  اعلام...