شهرک خاوران که از آن بعنوان یکی از مدرن‌ترین شهرک‌های مسکونی در کشور یاد می‌شود، مدتی است که با استقبال عمومی مردم در امر ساخت و ساز مواجه شده است که تکمیل زیر ساخت‌ها و همچنین پتانسیل‌های موجود در این شهرک، بزرگترین عامل برای این استقبال عنوان شده است. به...