مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز، گفت: نشست زمین روبروی دانشگاه هنر اسلامی تبریز صدمه جانی نداشته است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، نوروزی مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز گفت: یک مورد حادثه نشست زمین روبروی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بر روی کانال آب...