اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارند تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی...