۷ طرح عمران شهری در منطقه یک تبریز با اعتبار 250میلیارد ریال به بهره برداری رسید. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، ایرجشهین باهر شهردار تبریز گفت: این طرح‌ها شامل ریز سازی و اسفالت سه رشته خیابان در منطقه ولیعصر و یک رشته بازگشاری خیابان جدید در منطقه فارابی و...