مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه محدودیتی برای ثبت اسم ترکی اصیل نداریم، گفت: اگر اصالت ترکی در نام نوزادان وجود داشته باشد، محدودیتی نیست ولی گاها از اسامی ترکی استانبولی استفاده می‌کنند که باید آن را به تهران ارسال کنیم. به گزارش پایگاه خبری...