بر اساس اعلام فرابورس ایران، در ششمین عرضه اولیه سال 99 در فرابورس 2 میلیون و 579 هزار و 755 کد معاملاتی به عنوان خریدار حضور یافتند که حداکثر 229 سهم به 2 میلیون و 547 هزار و 310 کد معاملاتی تخصیص یافت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، آخرین...