مدیر جهاد کشاورزری ملکان از برداشت انگور فخری در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، علیوند افزود: این رقم انوگر از ارقام زود رسه که در ملکان کشت می‌شه وکار برداشت آن از نیمه دوم شهریور می‌شود وتا اوایل مهرماه ادامه دارد. وی ادامه داد: در...