به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، شاهرخ دبیرچهارمین دوسالانه عکس نور سازمان بسیج هنرمندان گفت: از زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، تعداد ۴۲۸ عکاس در سایت مربوط به جشنواره با عنوان طرفه هنر ثبت نام کردند که تعداد ۳۵۴ مجموعه به دبیرخانه ارسال شد و با اعلام نظر هیات...