وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تجدید نظر در زمان برگزاری کنکور‌های سراسری به علت شیوع مجدد کرونا، گفت: در زمان برگزاری کنکور هیچ تجدید نظری صورت نگرفته و کنکور طبق زمان‌بندی مشخص شده حتی در شهرهای قرمز برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از...