غیبت طولانی مدت اشکان دژاگه در ایران و حضور او در کشور آلمان، نشان از رقص تراکتور با ساز دژاگه دارد و مدیران این باشگاه پرطرفدار تبریزی با بیان اینکه هیچ شکایتی از دژاگه انجام ندادند، گفتند: این بازیکن با باشگاه در ارتباط با غیبتش هماهنگ است. به گزارش پایگاه...